Previous Image
Next Image

info heading

info content

अपडेट

8
Jul

रसुवाको कालिकागाउँपालिका को गाउँ सभा सम्पन्न,,,,,,,

असार २४ रसुवा ,कृषि पशुपंक्षी तथा पर्यटनलाई आर्थिक श्रोतको रुपमा विकास गरी कालिका गाउँपालिकालाई सुन्दर समृद्ध गाउँपालिका बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ...

स्थानीय

खेलकुद